Prima pagina

Spitalul de Psihiatrie Podriga , actualmente Sanatoriu de Neropsihiatrie este o instituţie de asistenţă medicală şi socială pentru pacienţi cu tulburări neuropshice în stadiu cronicizat , stadiu în care şansa de reabilitare a acestora se reduce la încercarea de socializare. Acesta se află în satul Podriga , Comuna Drăguşeni , la aproximativ 45 km de Municipiul Botoşani – centrul politico-administrativ al zonei , principala cale de acces fiind drumul judeţean 252 .

Clădirea , atestată ca monument istoric , datează din anul 1918 ca aparţinând unui boier al locului pe nume Palade , fiind în anul 1968 donată Ministerului Sănătăţii , an în care se înfiinţează Spitalul de Psihiatrie Podriga , mai întâi ca secţie exterioară a Spitalului Orăşenesc Săveni , iar apoi ca unitate de sine-stătătoare cu personalitate juridică .
Spitalul , aşezat într-un cadru natural deosebit de propice acestor activităţi de reabilitare , se întinde pe o suprafaţă de 18.000 m², teren care cuprinde unitatea cu paturi şi anexele aferente , livadă , grădină de zarzavat şi spaţii verzi , cu posibilitatea dezvoltării activităţilor de recreere , ergoterapie şi terapie ocupaţională , alături de activităţile de asistenţă medicală propriu-zisă .
În prezent unitatea cuprinde un număr de 80 de pacienţi (35 de femei şi 45 de bărbaţi) din care jumătate participă la activităţile menţionate .
Extinderea activităţii de ergoterapie şi terapie ocupaţională, ar duce la diversificarea activităţilor şi cuprinderea unui număr mai mare de pacienţi în aceste programe , precum şi crearea unor surse de venit suplimentare ,care sunt folosite în interesul direct al pacienţilor (diversificarea şi
îmbunătăţirea alimentaţiei procurarea de îmbrăcăminte) .

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor a fost finalizată amenajarea unei noi spălătorii cu dotări moderne care îndeplineşte cerinţele actuale. În anul 2011 au fost finalizate lucrările de reparaţii capitale la instalaţiile sanitare – reţea canalizare, completând investiţia din 2008 ce a constat în achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unei staţii de epurare a apelor uzate.

Finanţarea activităţii medicale se face din fondurile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate , iar sumele alocate acoperă necesarul minim pentru desfăşurarea activităţii în condiţii decente .