Structura – servicii

Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga este o unitate medico-sanitară cu paturi care asigură asistenţa medicală în regim de spitalizare de lungă durată, utilizând procedee şi mijloace terapeutice de specialitate asociate cu factori curativi naturali.

Serviciile medicale oferite sunt cele de recuperare-reabilitare a sănătăţii.

Pachetul de servicii de bază acordate pacienţilor sunt:

servicii medicale de specialitate (psihiatrie)
servicii medicale generale (medicină internă)
servicii de îngrijire a sănătăţii şi profilaxie
servicii de recuperare – reabilitare prin compartimentul de Ergoterapie şi Terapie ocupaţională.
Sanatoriul asigură condiţii de asistenţă medicală de specialitate, îngrijiri specifice, tratament, cazare, alimentaţie, igienă şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale conform normelor aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii.

În cadrul compartimentului de Ergoterapie şi Terapie Ocupaţională, precum şi în cadrul Cabinetului de Psihologie, sunt asigurate servicii specializate educaţionale şi de consiliere psihologică prin intermediul Programului Naţional de Sănătate Mintală.

Compartimentul de Terapie Ocupaţională care are următoarea structură:

–          Sală psihoeducaţional
–          Sală artterapie
–          Sală sport
–          Sală activităţi grup şi manifestări culturale
–          Grădină de legume şi solarii

Serviciile de recuperare constau în programe alcătuite pe grupe de beneficiari.

În general, programele se împart în:

Dezvoltare abilităţi psihosociale
Artterapie
–  desen
– pictură în acuarelă şi ulei
– aranjamente
– colaje
Programe psihoeducaţionale
Ergoterapie
– ergoterapie – grădinărit şi solarii
– atelier de ţesătorie şi cusătorie
– întreţinere spaţii verzi
Dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire şi menaj
– prepararea şi servirea mesei
Petrecerea timpului liber
Consiliere şi asistare socială

LISTA UNITĂŢILOR DIN JUDEŢUL BOTOŞANI CARE ASIGURĂ SERVICII MEDICALE ŞI SOCIALE ÎN REGIM AMBULATOR

1. Centrul de Sănătate Mintală (CSM) Botoşani
Localizare: Str. Mioriţa nr. 11, Botoşani
Contact: tel. 0231/516184
2. Fundaţia Estuar – Filiala Botoşani
Localizare: Str. Furtuna nr. 2, Botoşani
Contact: 0231/530254 , mobil 0753.088.674
3. Medicul de familie
4. Serviciile sociale din cadrul primăriilor  – în localitatea de domiciliu

Sectia neuropsihiatrie

80 paturi

Structura Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga aprobata prin OMSP 1613/2006 si completata cu OMSP 1246/2009 este urmatoarea:

    • Sectia psihiatrie cu 80 paturi
    • Farmacie
    • Cabinet Asistenta sociala
  • Compartiment Ergoterapie si Terapie Ocupationala
  • Cabinet Psihologie
  • Cabinet Medicina Interna
  • Cabinet Stomatologie