Purtator de cuvant

Purtător de cuvânt:  Dr. Mocanu Ionuț Claudiu, medic epidemiolog, e-mail: sana_toriu@yahoo.com, tel. 0231 541211

Casa Judeteana de Asigurari Medicale Tel Verde: 0800 800 982

Accesul mass-media pe teritoriul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga 

Delegaţii mass-media au obligaţia de a se prezenta la poarta instituţiei pentru identificare.

Paznicul (Agentul de pază) al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga va solicita cartea de identitate a reprezentanţilor mass-media, ordinul de serviciu /legitimaţia de serviciu.

Paznicul (Agentul de pază) va nota în ”Registrul vizitatori”, informaţiile prevăzute în rubricile acestuia şi va pune la dispoziţia acestora” ”Regulile privind accesul Reprezentanţilor mass-media pe teritoriul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga”, Anexa 1,  pe bază de semnătură”Am luat la cunoştinţă” în ”Registrul vizitatori”.

Paznicul (agentul de pază) va  anunţa RMM (purtătorul de cuvânt) de prezenţa reprezentanţilor mass-media  pe teritoriul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga. Nu va permite intrarea acestora în cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga până când nu vor fi însoţiţi de către RMM.

Reprezentanţii mass-media vor avea  acces nelimitat în urmatoarele situaţii:

a)         când însoţesc o delegaţie oficială (Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;

b)         însoţiţi de Manager şi/sau alte persoane din Comitetul Director al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga.

Acordarea interviurilor în cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga

Interviurile în cadrul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga vor fi acordate numai de către RMM (purtător de cuvânt) cu respectarea următoarelor reguli:

a)Privind demnitatea umană şi drepturile pacienţilor-asistaţilor

a)         declaraţiile referitoare la o persoană se vor face respectând drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului .

b)         informaţiile cu privire la o persoană reţinută pentru cercetări, arestate sau aflate în detenţie se vor pune la dispoziţia mass-media numai cu acordul scris al persoanei.

c)         nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infracţiuni privitoare la viaţa sexuală cu excepţia cazului în care persoana a dat Acord scris.

d)         nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, naţionalitatea, rasa sau religia unei persoane precum şi un eventual handicap al acestuia.

e)         informaţii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii  se vor pune la dispoziţia reprezentanţilor mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau aparţinătorilor.

RMM (purtătorul de cuvânt) va însoţi reprezentanţii mass-media în cazul în care aceştia doresc intervievarea unui pacient-asistat, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul-asistatul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.

RMM  va avea grijă ca deplasarea reprezentanţilor mass-media în incinta Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga să se facă numai cu ecuson şi halat corespunzator.

Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidenţialităţii datelor despre un pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi prevederilor acestei proceduri atrage după sine sancţionarea disciplinară, contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu cameră ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanţii mass-media.

Reclamaţii privind divulgarea unor informaţii referitoare la un pacient-asistat, fără acordul în scris al acestuia.

În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga a unor informaţii cu privire la clauzele menţionate în procedură fără acordul în scris al persoanei atrage după sine sancţionarea disciplinară.

În cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient-asistat în privinţa căruia sau divulgat informaţii de oricare natură fără acordul scris al acestuia vor fi suportate de către Purtatorul de cuvânt.

Reclamaţii cu privire la divulgarea unor informaţii sau imagini în legătură cu un pacient-asistat fără acordul scris al acestuia, obţinute de Reprezentanţi mass-media cu echipamente audio -video ascunse

În cazul unor astfel de sesisări pe baza imaginilor/înregistrărilor audio puse la dispoziţie de pacientul reclamant şi cu ajutorul acestuia se va identifica ziua şi ora la care înregistrarea a fost făcută. Din ”Registrul vizitatori”, aflat la portar (agent de paza) pe baza datei şi orei la care s-a constata că a fost efectuată înregistrarea, se vor identifica Reprezentanţii mass-media care se fac răspunzători de situaţia creată. Măsuri luate:

a)         se va aduce la cunoştiinţă în scris Angajatorului reprezentanţilor mass-media de ce se fac vinovaţi, fapta respectivă şi se va solicita în scris măsurile care au fost luate împotriva Reprezentanţilor mass-media reclamaţi;

b)         se va interzice pe viitor accesul Reprezentanţilor mass-media vinovaţi de situaţia creată pe teritoriul Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga.

c)         se vor aduce la cunoştiinţa pacientului reclamant măsurile luate cu menţiunea că, Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga este absolvită de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate cu camera ascunsă.