Legislatie

– Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 cu modificările şi completările ulterioare https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41483
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/71139
– Ordinul nr. 1.312/250/2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrulunităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228610
– Legea nr. 296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în România cetăţenilor străini în baza acordurilor, înţelegerilor, convenţiilor sau protocoalelor internaţionale de reciprocitate în domeniul sănătăţii, la care România este parte cu modificările şi completările ulterioare https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/36315
– Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
– ORDIN nr. 1410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184664
– NORMA din 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184665